قرارگاه فرهنگی منتظران حضرت مهدی عج

قرارگاه فرهنگی منتظران حضرت مهدی عج

هر هفته

شب های جمعه

در جمع دوستان مجموعه منتظران


شما نیز دعوت هستید...

پناهیان


هیئت هفتگی، چرا؟؟؟

 استاد پناهیان پاسخ می دهند

کلیپ