قرارگاه فرهنگی منتظران حضرت مهدی عج

قرارگاه فرهنگی منتظران حضرت مهدی عج

۷ مطلب با موضوع «صالحین» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

🚫 آفت " مرید پروری" در سرگروه


جذب به خود نه به خدا! 


یکی از آسیب های جدی نظم حلقه داری صالحین ،گرفتار آمدن در دام مراد ومرید پروری است. این امر وقتی اتفاق می افتدکه مربی وسرگروه ،اعضای حلقه تربیتی خود رابه خود جذب کنند نه به خدا.در این خصوص چه بسا دیده می شودکه برخی افراد بافضل فروشی وتظاهر به اعمال نیک وانجام رفتار نمایشی دینی ،به دنبال مرید پروری میباشندوخود راعامل سعادت وهدایت اعضای گروه می پندارند.مربی صالحین حتما باید پل اتصال به خدا باشدبه گونه ای که متربی با عبور از مربی به خدا برسد نه آنکه در فرد متوقف شود.

 • قرارگاه فرهنگی منتظران مهدی عج
 • ۰
 • ۰

اولین و مهم‌ترین اصل دین چیست؟ توحید؟ معاد؟ نبوت؟ برای تربیت کدام یک مهم‌تر است؟ اگر بگویید توحید، می گویم انتزاعی و غیرقابل درک است؛ اگر بگویید معاد، می‌گویم باورکردنی نیست، چون که نقد نیست؛ و اگر بگویید نبوت، می‌گویم وقتی خدا و قیامتی را نپذیرفتند، نبوت دیگر معنی ندارد. امامت و عدل و همه چیزهای دیگری که بگویید، از این مشکل‌ها دارند. پس ما چه چیزی را باید یاد بدهیم؟ اصلا چگونه باید یاد بدهیم؟ وقتی که هر یک مشکلی دارند، بهترین شروع کدام است؟

 • قرارگاه فرهنگی منتظران مهدی عج
 • ۰
 • ۰

چهل شاخص جوان انقلابی از منظر مقام معظم رهبری


✅ ١-خود را مدیون اسلام و انقلاب می داند.

✅ ٢-مومن به انقلاب و مبانی آن است.

✅ ٣-به آینده انقلاب و نظام اسلامی امیدوار است.

✅ ٤-دوستدار انقلاب و نظام اسلامی است.

 • قرارگاه فرهنگی منتظران مهدی عج
 • ۰
 • ۰

✅اهمیت نظارت در تشکیلات

تعریف:

✅نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می گردد، بطوریکه بدون توجه به این جزء ، سایر اجزاء  مدیریت ، مثل برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت نیز ناقص بوده و تضمینی برای انجام درست آنها وجود ندارد. در حقیقت زمانی که یک برنامه تهیه شد و برای اجرای آن سازماندهی بعمل آمد و رهبری و هدایت آن مشخص شد ، انتظار این است که هدفهای برنامه تحقق پیدا کند و در اجرای برنامه ، اطمینان وجود داشته باشد که روند حرکت دقیقاً بسوی اهداف تعیین شده می باشد. گاهی ممکن است حتی جزئیات برنامه بصورت دقیق اجرا گردد اما جهت گیری کلی در اجرای برنامه دارای انحراف بوده و ما را از هدف دور سازد. اطمینان از اینکه اجرای برنامه و هدایت آن درست صورت می گیرد و در صورت مشاهده انحراف ، اقدام لازم برای تصحیح آن بعمل می آید، نیازمند فرآیندی است که آن را نظارت و کنترل می نامند.

 • قرارگاه فرهنگی منتظران مهدی عج
 • ۰
 • ۰

تشکیلات چیست؟


🌿تشکیلات در لغت به معنای سازمان، ادارات و موسسات می باشد

🌿تشکیلات در اصطلاح به عنوان سازمان یافته و هماهنگ کار کردن و به اشتباه گاهی از آن به عنوان هیئتی کار کردن یاد می شود


🌿تعریف : تشکیلات مجموعه ای مستقل است که یک ماموریت خاص دارد و می‌تواند با نیت های انتفاعی و غیر انتفاعی تأسیس شده باشد.


🌿ویژگی ها :

 • قرارگاه فرهنگی منتظران مهدی عج
 • ۱
 • ۰

آقا

۱ – ایمان کمتر در کلاس بدست می آید ، بیشتر در جلسات موعظه ، در برخورد خوب و بیشتر از همه در رفتار ما و در سوق دادن آنها به نماز ، عبادت ، ذکر ، تضرّع و توسّل بدست می آید.

۲ – جوانها ، از معارف بلندی که جزء بهترین آنها ( آثار شهید مطهری ) است ، حتماً استفاده کنید.

۳ – مجموعه فکری درست بکنید ، از آدمهای مطمئن ( یک مجموعه اندیشه ورز ).

۴ – بهره گیری از نیروهای عاطفی در کنار فعالیت عقلی.

۵ – جوان اول باید احساس مسئولیت کند ، مثل پر کاهی در امواج حوادث نباشد.

۶ – ای بسا با تشکیل کلاس ، معلومات فرد را از دین بالا می بریم ، در حالیکه ایمان او بیشتر نشده است ؛ باید معلومات دینی هم بالا برود.

۷ – باید آنچنان خود را بسازید که مثل شمعی پروانه ها را به دور خود جمع کنید.

۸ – می تواند محور باشد ، انسانهایی را به خود جلب کند ، بیست نفر را به دور خود جلب کند.

۹ – انسان برجسته در میدان رزم دارای بنیّه قویّ فرهنگی ، خودجوش در عرصه سیاست ، توانا در تبلیغ دین ، باید اینگونه افراد درست کنید .

 • قرارگاه فرهنگی منتظران مهدی عج
 • ۱
 • ۰

فواید نشستن حلقه ای در کار تربیتی ( صالحین ) :نشستن حلقه ای درکار تربیتی

۱- رفع تبعیض جایگاهی و صدر و ذیل … و جایگاه یکسان همه

۲- تشویق اعضا به مشارکت در بحث و موضوع و خجالت کشیدن کمتر

۳- دیدار چهره به چهره سرگروه و همه اعضا و افزایش صمیمیت ها

 • قرارگاه فرهنگی منتظران مهدی عج